Annie, hoe gaat het met jou?

Publicatiedatum: 
Donderdag, 9 april 2020 - 10:29

We sprakenmet Annie

We contacteerden markante Bovoordenaar, Annie Segers.  In deze tijd van groeiend individualisme en egoïsme is het verfrissend om mensen te mogen ontmoeten die zich onbaatzuchtig inzetten tegen hetonrecht waaronder velen lijden.

Annie is afkomstig uit Kinrooi (Limburg) en woont sedert 1975 in Watermaal-Bosvoorde. Gedurende haar 28-jarige loopbaan als maatschappelijk werkster in het multidisciplinaire team van de Sociale Sector van de VUB heeft zij zich daadwerkelijk  ingezet voor het zelfbeschikkingsrecht van vrou wen inzake gezinsplanning. D
Na in 2005 met vervroegd pensioen te zijn gegaan, is zij zich als vrijwilligster verder blijven engageren in diverse organisaties: Vrouwenmars, Oxfam Magasin du Monde, UCOS-VUB, de Seniorenraad van onze gemeente, de Fietsersbond en Gracq, solidariteitsacties voor Palestina, … Sinds enige tijd werkt ze ook actief mee aan het zoeken naar en aanbieden van onderdak aan vluchtelingen.

Hoe gaat het met jou

Het gaat goed met mij. Dank U. En met jou ? Met jullie allemaal ?

Hoe vul je je dagen nu alles zowat stilligt

Niet alles ligt stil. Gelukkig maar. Ik doe mijn boodschappen zoveel mogelijk in mijn omgeving. Ik wandel, ik fiets, ik werk in mijn tuin. Ik doe dingen in mijn huis waarvoor ik anders geen tijd neem ( of tijd heb ?). Ik lees en luister meer naar de radio dan anders en kijk ook ’s avonds meer televisie….

Hoe blijf je in contact met je naasten en de buitenwereld

Ik telefoneer. Ik mail. Ik hou video -conferenties .I k praat met buren , met vrienden…. en) en respecteer de nodige afstand. Ik bezoek af en toe een vriend in het rusthuis;hij vanuit zijn vensterraam op de 2de verdieping en ik luidroepend vanop de straat

Ik haak en brei op vraag van het Crea-atelier van WaBO om een muurtapijt klaar te maken voor het najaar !

Waar heb je echt behoefte aan, wie kan je daarmee helpen en hoe

Ik kom ( nog) niets tekort. Ik voel me bevoorrecht omdat ik een tuin heb en in goede gezondheid ben en me omringd voel .Ik heb ( nog) geen hulp nodig maar neem kontakt met buren voor wie ik af en toe een boodschap doe.

Waar kijk je naar uit als heel deze crisis achter de rug is

Familie en vrienden weer kunnen omhelzen. De routine van allerlei buitenhuisactiviteiten hernemen maar ook per trein een dagje naar zee of weer naar cinema – musea, allerlei culturele aktiviteiten , restaurant enz… kunnen gaan

Eigenlijk het gewone leven terug oppikken met besef dat het nooit meer zal zijn zoals voorheen.

Het is een uitdaging om na te denken hoe we anders ( beter) kunnen leven. Hoe een andere maatschappij mogelijk is.

Heb je een speciale boodschap voor iedereen of voor een iemand in het bijzonder .

Leven heeft meer betekenis als we SAMEN LEVEN .

SAMEN zijn we sterk.