OPEN CALL KUNSTPARTICIPATIEVE RESIDENTIE IN GC WABO

Publicatiedatum: 
Vrijdag, 11 december 2020 - 02:03

OPEN CALL KUNSTPARTICIPATIEVE RESIDENTIE IN GC WABO

OPEN CALL KUNSTPARTICIPATIEVE RESIDENTIE IN GC WABO

OPEN CALL KUNSTPARTICIPATIEVE RESIDENTIE IN GC WABO
wabo
version française - English version

GC Wabo, het gemeenschapscentrum van Watermaal-Bosvoorde, wil via een kunstparticipatieve residentie hun werking gekend maken en duurzame contacten leggen in de tuinwijken Le Logis en Floréal.

INFO OVER HET GC
GC WaBo is één van de 22 Brusselse gemeenschapscentra uit het netwerk van N22. De 22 centra vertalen en versterken wat er leeft in Brussel. In de eerste plaats zijn het plekken waar mensen, verenigingen, burgercollectieven, ideeën en engagementen elkaar raken. De gemeenschapscentra vertrekken vanuit een Nederlandstalige invalshoek, maar met een openheid voor de diverse buurt waarin ze gevestigd zijn.

GC WaBo vertrekt vanuit de lokale context van zijn onmiddellijke omgeving, aan de rand van het Zoniënwoud, omgeven door het groen. Het GC beschikt over verschillende lokalen die gebruikt worden voor allerlei activiteiten georganiseerd door verenigingen, organisaties, betrokken burgers en door het GC zelf. Het GC wordt bestuurd door vrijwilligers uit de buurt en gerund door een klein team van medewerkers. Binnen dit team is er een sterk focus op kinderen & jonge tieners met projecten en trajecten zoals W’OUT (een open aanbod van buitenactiviteiten gericht op het Zoniënwoud en vertrekkend vanuit het GC) WaboDam (een jeugdproject met vrijetijds- en vakantieaanbod in samenwerking met GC Den Dam (Oudergem)) en scholenwerking (een cultureel & educatief aanbod voor de lokale kleuter- en lagere scholen).

INFO OVER DE WIJK
De tuinwijken Le Logis en Floréal vieren in oktober hun 100-jarig bestaan. Ze zijn verbonden met elkaar en liggen op ongeveer 25 minuten stappen van het gemeenschapscentrum. Je vindt er vooral aaneengeschakelde eengezinswoningen met tuintje.

Midden in de tuinwijken is er 1 Nederlandstalige kleuter- en lagere school gevestigd. Aan de rand van de wijken is er een andere Nederlandstalige kleuter- en lagere school. Met beide scholen heeft het GC een goede band: de klassen komen naar schoolvoorstellingen, kinderen komen naar speelweken en nemen deel aan het vrijetijdsaanbod van WaBo.

METHODIEK & DOEL
Je werkt aan een artistiek project samen met de buurt. Dat doe je cocreatief: de buurt is dus niet louter deelnemer, maar ook deelhebber. We willen dat de buurt mede-eigenaar is van het project en dit zowel conceptueel als in de uitwerking. Het project moet dus beantwoorden aan de vraag en de nood van de buurt.

Het gemeenschapscentrum gaat de volgende maanden al kennis maken met de buurt en verschillende contacten leggen. Een belangrijke subgroep voor hen zijn de ouders van kinderen uit de Nederlandstalige buurtscholen en de ouders van de kinderen die deelnemen aan activiteiten van het gemeenschapscentrum die in de wijk wonen.

Het project vertrekt vanuit de nood van het gemeenschapscentrum om uit hun muren te treden en de buurt actief te ontdekken. Omgekeerd wensen ze ook dat de bewoners hun werking ontdekken en de mogelijkheden van het gemeenschapscentrum. Vanuit deze basis willen ze duurzame relaties uitbouwen in de wijk en reële connectie maken met de individuen. Op basis van deze relaties wil het gemeenschapscentrum de noden van de buurt beter verwerken in de werking van het gemeenschapscentrum.

PROFIEL
Als kunstenaar werk je een cocreatief traject uit:

    Je creëert betrokkenheid bij de buurt en de bewoners en gaat respectvol om met de participanten.

    Je werkt met de buurt richting een sterk en door de buurt gedragen eindresultaat.

    Je gaat zelf het engagement aan met de buurt en doorloopt de verschillende facetten van cocreatie: zowel het idee, het proces als ook het eindresultaat zijn gedragen door de participanten.

    Je werkt samen met de medewerkers van het gemeenschapscentrum en de cultuurbeleidscoördinator. Samen begeleiden jullie het proces.

    Je hebt bijzondere aandacht voor de afwezige stemmen en gaat specifiek op zoek naar hun stem.

    Je engageert je zowel fysiek als mentaal in de buurt om zo de buurt in alle facetten te begrijpen. Een sterke aanwezigheid in de buurt is nodig om het project tot een goed eind te kunnen brengen, maar hoe dit uitgewerkt wordt, is uiteraard in overleg.

    Je werkt binnen het vooropgestelde totaalbudget.

BUDGET
Er is een totaalbudget van 19500 euro voor het project. Hierin zitten alle kosten verwerkt. Zowel verloning via officiële tewerkstelling, materiaalkosten, verplaatsingskosten. We verwachten dat je minstens een engagement aangaat van 360 werkuren. Het grootste deel van deze tijd moet ingezet worden in de buurt.

TIMING
Indienen via het inschrijvingsformulier tot en met zondag 10/01/2021

Eerste selectie op basis van motivatie & cv: 15/1/2021

Tweede selectie: 17/2/2021

Jurygesprek: week 1/3/2021

Werkperiode: (april), mei, juni, (juli), (augustus) september, oktober 2021 --> in overleg

DEADLINE
10/01/2021

CONTACTPERSOON
Stephanie Pysson, stephanie.pysson@vgc.be; 02/675.40.10

Schrijf je in via het inschrijvingsformulier

Naar het overzicht >